Rakennusurakointia avaimet käteen periaatteella vuodesta 2000

Kohteita

Mediatraffic Oy hankki huhtikuussa 2014 omistukseensa Huittisten keskustassa sijaitsevan Oksalahti kiinteistön. Välittömästi tuolloin alkoi tontin uudelleen käytön suunnittelu yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy:n kanssa. Kiinteistön edellinen omistaja oli irtisanonut rakennuksissa vuokralaisina olleet kebabravintolan ja kahvilan ja vuokrasopimukset päättyivät kesäkuussa 2014.

Heinäkuussa 2014 RasiSystems Oy urakoi vanhojen rakennusten purkutyön. Huittisten kaupungin Ympäristö- ja rakennuslautakunta käsitteli Kiinteistö Oy Oksalahden kiinteistölle hakemia kahta kerrostalon rakennuslupaa kokouksessaan 10.9.2014 ja myönsi luvat.

Työt alkoivat lokakuun alussa rakennusalueen aitaamisella ja tontilla olevien loppujen vanhojen rakennusten purulla ja puiden kaadolla. 8. lokakuuta alkoi vesi-, viemäri- ja sähköliittymien kaivuu tontilla. Lokakuun 2014 aikana tehtiin vielä rakennusalueen kaivutyöt, porakaivojen kairaus ja rakennuksen teräsbetonipaalutus sekä loput liittymät rakennukseen mukaan lukien kaukolämmön putkisto.

Marraskuun alkupuolella laudoitettiin, raudoitettiin ja valettiin anturat sekä alapohjan betoniset väliseinäperusmuurit. Marraskuun loppupuoliskolla mm. asennettiin sokkelielementit, tehtiin perusmuurin vedeneristys, salaojat, routaeristykset, radoneristys, alapohjan viemärit sekä aloitettiin alapohjan täyttötyöt.

Joulukuun 2014 ensimmäisellä viikolla tehtiin alapohjan kantavan laatan eristystyöt, raudoitustyöt ja LVS asennukset. Pohjalaattaan asennettiin myös betonin kovettumista talviolosuhteissa edistävät sähkökaapelit, joita meni yhteensä 935 metriä. Laatan 95 betonikuution valu oli 5.12. Joulukuun toisella viikolla pystytettiin ja saumattiin ensimmäisen kerroksen elementit ja aloitettiin ensimmäisen holvin laudoitustyöt sekä muurattiin ensimmäisen kerroksen teknisen tilan väliseinät. Joulukuun kolmannella viikolla laudoitettiin ja raudoitettiin ensimmäinen holvi loppuun sekä kolme parveketta. Ennen 19.12. ollutta valua asennettiin vielä holviin LVS putkistot sekä mm. betonin kovetuskaapelit.

Joulun välipäivinä ja Loppiaisen jälkeen työt etenivät niin, että toinen holvi valettiin 15.1.2015. Tammikuun toisella viikolla oli asennettu ensimmäisen ja toisen kerroksen ikkunat ja tehty lasitettaviin kohtiin väliaikaiset seinät, jotenka kohteen työnaikainen lämmitys ja kuivatus, ensimmäisten kahden kerroksen osalta, voitiin ottaa käyttöön myös tammikuun puolivälissä. Väliseinien muuraustyöt ja puurunkoisten ulkoseinien teko alkoivat toisessa kerroksessa tammikuun loppupuolella. Kolmas holvi valettiin 30.1.

Helmikuun ensimmäisen viikon aikana asennettiin rakennuksen loput elementit ja aloitettiin yläpohjan laudoitustyöt. Työmaan työsuojeluorganisaatio suoritti 4.2. 2015 työmaalla TR-mittauksen nro 9, jonka tulos oli 88,1%/118kpl, eli työmaan turvallisuus oli kohtuullisella joskin ei vielä tavoitellulla 95%:n tasolla.

10.2. Yläpohjaan asennettiin sähkön putkitukset ja aloitettiin raudoittaminen. Sisätiloissa jatkuivat aloitetut väliseinien muuraustyöt, LVI asennukset ja ulkoseinien runkotyöt. Yläpohjan valu oli 13.2. Seuraavalla viikolla aloitettiin vesikaton rakenteiden teko sekä yläpohjan IV kanavien asennus. Sisätiloissa aloitettiin kevyiden levy/metallirunkoisten väliseinien teko ja ensimmäisen kerroksen julkisivulasitukset asennukset tuli valmiiksi.

Helmikuun loppupuolella jatkettiin Puurunkoisten ulkoseinien tekoa ja ikkunoiden asennusta. Koko rakennus oli Lämmityksen ja kuivatuksen osalta riittävästi ummistettu ja voitiin aloittaa työnaikainen olosuhteiden seuranta. Tavoite arvoihin ilman lämpötila +20 astetta ja ilman suhteellinen kosteus alle 60% päästiin pikaisesti jo helmikuun aikana koko rakennuksen osalla.

AVI:n tarkastaja teki työmaalle työsuojelutarkastuksen 26.2.2015. Tarkastuksen yhteydessä tehdyssä TR- valvontakohteen mittariraportissa kirjattiin 107 kunnossa olevaa asiaa ja 45 huomautusta.  Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö ja käytössä olevat koneet olivat hyvällä tasolla. Huomautukset koskivat päällisin puolin aukkojen suojauksia sekä yleistä putoamissuojausta.

Maaliskuun alussa vesikattorakenteet saatiin valmiiksi. Räystäät ja aluskate asennettua sekä ullakkotila ummistettua. Holvien laudoitukset purettiin ja asennettiin väliaikainen tuenta. Maaliskuun aikana saatiin suurin osa väliseinistä valmiiksi ja aloitettiin alas laskettujen kattojen teko. LVIS työt etenivät rakennustöiden mukaisesti.

Tasoite ja maalaustyöt aloitettiin vielä maaliskuun loppupuolella siten, että tavoitteena oli aina kerroksittain saada tasoitetyöt tehtyä ennen lattioiden eristyksen, lämmitysjärjestelmien ja pumpputasoitteen pumppaamista. 2 kerroksen lattiat pumpattiinkin 20.4.2015 ja 3 kerroksen lattiat 29.4.2015. 4 kerros toukokuun lopussa.

Portaat ja porrashuoneen Julkisivulasitus asennettiin maaliskuun ja huhtikuun vaihteessa.

Huhtikuun aikana aloitettiin myös parvekkeiden pintarakenteiden rakentaminen. 2 kerroksen parvekkeiden lattioiden reunojen muuraus, vedeneristys ja eristystyöt sekä kaikkien parvekkeiden seinien ja kattojen koolaustyöt. Kosteiden tilojen seinien vedeneristykset tehtiin sekä lattioiden kaadot.

Julkisivujen muuraustyöt alkoivat kesäkuussa ja valmista oli syyskuun alussa. Samaan aikaan sisätiloissa tehtiin mm. kalusteasennukset, laiteasennukset, LV kalusteiden asennukset, IV päätelaitteiden asennukset, parketti lattiat ja täydentävien rakennusosien, kuten väliovien asennukset. Myös hissin asennus valmistui syyskuussa.

Viimeistelytöitä ja loppusiivous kohteessa tehtiin syys-lokakuussa ja huoneistot luovutettiin käyttäjille.